ANEMIE BIJ OUDEREN

 

Enkele artikelen betreffende de invloed van anemie bij ouderen. In de meeste artikelen is de eenheid voor Hb g/dlá (1 g/dl Hb = 0,6206 mmol/l).á

 

Invloed van anemie op cognitieve vermogens

 

Atti, A.R., et al., 2006. Anaemia increases the risk of dementia in cognitively intact elderly

Neurobiology of Aging,á 27: 278ľ284

Anemie is aangetoond als mogelijke risk factor voor dementia die te be´nvloeden zou kunnen zijn door diagnose en behandeling.

 

Denny, D.D., 2006. Impact of Anemia on Mortality, Cognition, and Function in Community-Dwelling Elderly

The American Journal of Medicine, 119: 327-334

Oudere mensen die voldoen aan de WHO criteria voor anemie tonen verhoogd risiko voor mortaliteit en afname van cognitiviteit. Meetresultaten zijn gecorrigeerd voor bekende ziektes.

 

Milward, E.A., 1999. Evidence for association of anaemia with vascular dementia

NeuroReport 10: 2377-2381.

Significante associatie van anemie en VAD is aangetoond.

 

Invloed van anemie op lichamelijk functioneren

 

Penninx, B.W.J.H., 2003. Anemia and Decline in Physical Performance among Older Persons

The American Journal of Medicine, 115: 104-110

Meetresultaten gecorrigeerd voor aanwezige ziektes. Anemie is mogelijk be´nvloedbare risk factor voor de afname van lichamelijk functioneren.

 

Invloed van anemie op mortaliteit

 

Kikuchi, M., et al., 2001. Five-Year Survival of Older People with Anemia: Variation with Hemoglobin Concentration

J. American Geriatrics Society, 49:1226ľ1228

Lage Hb als predictor voor verhoogde mortaliteit en het belang van het handhaven van de Hb concentratie ook bij oude mensen is aangetoond. Resultaten kunnen be´nvloed zijn door de ziektes die anemie veroorzaken.á

 

Culleton, B.F., et al., 2006. Impact of anemia on hospitalization and mortality in older adults

Blood, 107: 3841-3846

Relatie tussen Hb en mortaliteit is aangetoond. Auteurs pleiten voor aanpassing van wat als normale Hb waarden voor ouderen beschouwd worden.

 

Riva, E., et al., 2009. Association of mild anemia with hospitalization and mortality in the elderly: the Health and Anemia population-based study

Haematologica, 94(1): 22-28

After controlling for many potential confounders, mild grade anemia was found to be

prospectively associated with clinically relevant outcomes such as increased risk of hospitalization and all-cause mortality. Whether raising hemoglobin concentrations can reduce

the risks associated with mild anemia should be tested in controlled clinical trials.